Polityka prywatności

Adres naszej strony internetowej to: https://stomatologia-jolantazwolinska.pl.

Niniejsza Polityka prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gabinet Stomatologiczny Jolanta Zwolińska z siedzibą pod adresem
ul. Jana Pawła II 26B, 37-530 Sieniawa, e-mail: gabstomjz@interia.pl, tel.: +48 505 089 742.

Przetwarzanie danych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO art. 6 RODO.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

a) W każdej chwili można wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
b) W każdej chwili można żądać abyśmy usunęli Państwa dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
c) W każdej chwili można wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Państwa danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności.
d) Można zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych czy to przez określony czas, czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z Państwa decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
e) W każdej chwili można zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Czas przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowujemy do 6 miesięcy lub do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych bądź zażądania przez Państwa ich usunięcia.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać do Administratora Danych Osobowych poprzez:
a) wiadomość e-mail na adres: gabstomjz@interia.pl,
b) listownie na adres: Gabinet Stomatologiczny Jolanta Zwolińska, ul. Jana Pawła II 26B, 37-530 Sieniawa.

Powierzenie przetwarzania danych

Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom. Możemy powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z naszym gabinetem, w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy, w tym dostarczania przesyłek.